Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Besteding fondsen

Logo KGVI Het King George VI centrum

Het King George VI centrum biedt onder meer revalidatie, huisvesting en onderwijs aan kinderen in de leeftijd van drie tot achttien jaar die lichamelijk gehandicapt en/of slechthorend zijn. Het centrum heeft zeer enthousiaste medewerkers. Er wordt veel voor de kinderen georganiseerd zoals een kunstfestival, sportdagen, muziek-, dans- en toneelactiviteiten en gedichtenworkshops. Voor het onderwijs wordt samengewerkt met de King George VI Memorial School, welke in hetzelfde gebouw is gevestigd. Het onderwijs is aangepast aan de handicap van het kind, op kleuter-, lager, en middelbaar niveau. De school is een van de weinige scholen in Zimbabwe met speciaal lager onderwijs en zelfs de enige school van het land met speciaal middelbaar onderwijs. De kinderen zijn tussen de 3 en 20 jaar oud, en volgen onderwijs van kleuterschool tot en met HAVO of MAVO eindexamen en de mogelijkheid tot een eenjarige vervolgopleiding in bedrijfskunde.

Het King George VI centrum ontvangt kinderen met een handicap uit heel Zimbabwe. Sinds december 2003 wonen er 95 kinderen in het King George VI centrum die deelnemen aan het 'Independent Living' programma en volgen ruim 180 leerlingen onderwijs op de King George VI Memorial School. Het King George VI centrum is een non-gouvernementele organisatie en wordt bijna volledig bekostigd met donaties uit binnen- en buitenland.

Kijk voor de website van het King George VI centrum op http://kinggeorge6.googlepages.com/, waar u (in het Engels) veel kan lezen over de achtergronden en activiteiten van het King George VI centrum en de Liyana band kunt horen zingen.

 

Vijf ontwikkelingsgebieden

In het King George VI centrum en op de King George VI school wordt aandacht besteed aan vijf verschillende ontwikkelingsgebieden met als doel dat elk kind de kans krijgt zich optimaal te ontplooien.

De ontwikkelingsgebieden zijn:

  1. Onderwijs: de school biedt kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs, en indien de leerling voldoende capaciteiten heeft, wordt de leerling begeleid bij de overstap naar een vervolgopleiding, zoals een universiteit;
  2. Creatieve ontwikkeling: naast onderwijs wordt aandacht besteed aan zang en muziek, poëzie, schrijven en schilderen.
  3. Zelfredzaamheid: kinderen krijgen training in 'Independent Living', waardoor zij leren zichzelf te redden bij hun dagelijkse activiteiten zoals de eigen verzorging en huishoudelijke taken;
  4. Revalidatie: kinderen leren omgaan met hun beperkingen. Zij krijgen fysiotherapie, ergotherapie en/of logopedie en zij krijgen, om dit te ondersteunen, specifieke voorzieningen zoals een rolstoel, communicatiehulpmiddel of speciaal bestek;
  5. Arbeidsmarktoriëntatie: kinderen kunnen kiezen voor een beroepsgerichte training met een passende stage bij een organisatie of bedrijf, om de stap van school naar een betaalde baan te vereenvoudigen.

 

Een veilig thuis

Naast aandacht voor de bovenstaande ontwikkelingsgebieden biedt het King George VI centrum bovenal een veilig thuis. De kinderen zijn niet alleen kwetsbaar vanwege hun lichamelijke beperking, maar ook doordat de HIV/Aids-epidemie in Zimbabwe familiestructuren afbreekt. Het merendeel van de kinderen komt uit gebroken gezinnen of heeft geen ouders meer, waardoor zij meer risico lopen op verwaarlozing en mishandeling. .

In het King George VI centrum wonen acht tot tien kinderen in kleine wooneenheden. De kinderen maken hier zelf hun maaltijden klaar, houden hun huizen schoon, wassen en strijken hun kleding, ze verbouwen groenten en maïs voor zowel eigen gebruik als verkoop, doen boodschappen en dragen zorg voor het huishoudgeld. Dit alles onder begeleiding van een ‘huisvader‘ voor de jongens en een ‘huismoeder‘ voor de meisjes.

Zo wordt een veilige en geborgen situatie gecreëerd. Voor kinderen die getraumatiseerd zijn door hun verleden heeft het King George VI centrum een counseling programma, dat kinderen helpt hun verleden te verwerken. Uiteraard voorziet het centrum ook, voor zover mogelijk, in gebalanceerde voeding en in medicijnen.


Ga naar navigatie