Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Geplande projecten

Vanwege de zeer slechte economische situatie in Zimbabwe, wordt het grootste deel van het geld van stichting Jabulani Kids Zimbabwe besteed aan basisbehoeftes die in het King George VI centrum bestaan, zoals voedsel en medicijnen. Zoals de directeur van het King George VI centrum schrijft: 'Probably most important are the funds which are not tied to a specific project but which can be used for daily running costs'. Ook het transport van en naar school voor de kinderen die niet in het centrum wonen en transport naar het ziekenhuis zijn belangrijke onkostenposten. Zeker nu brandstof zeer schaars is in Zimbabwe.

Over de besteding van het geld dat stichting Jabulani Kids Zimbabwe ophaalt beslist het King George VI centrum. De grootste onkostenpost is salariskosten voor het personeel. En ondanks dat, kunnen de personeelsleden nauwelijks in hun eigen onderhoud voorzien. Kosten voor het dagelijkse leven stijgen dagelijks door de slechte economische situatie in het land en de torenhoge inflatie. Naast deze algemene kosten stelt het King George VI centrum soms ook projecten voor, waarvoor stichting Jabulani Kids Zimbabwe specifiek geld inzamelt.

 

Giften worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • Het helpen voorzien in de basisbehoeftes van de kinderen, zoals voedsel, medicijnen en kleding;
  • Bijdragen in de lopende kosten van het centrum zoals salarissen en onderhoud;
  • Zorgen voor voldoende loophulpmiddelen en rolstoelen voor de kinderen en de aanschaf van hulpmiddelen ter ondersteuning van therapieën;
  • Aanstellen van een professionele fysiotherapeut;
  • Het bieden van bijscholing aan paramedici, zolang er geen professionele fysiotherapeut is aangesteld, om een zo goed mogelijke therapie te waarborgen;
  • Bijscholing bieden aan de huisouders op het gebied van counseling en voor de begeleiding van weeskinderen;
  • Computers; voor kinderen met een handicap zijn computers méér dan alleen een hulpmiddel, het bevordert hun deelname aan de maatschappij.
  • Aanstellen van een geschoold sociaal werker die ouders/familie kan begeleiden bij het hanteren van de grote problemen en verwaarlozing waar sommige kinderen mee te maken hebben
  • Ontwikkeling van een programma waarmee schoolverlaters een jaar in het centrum komen werken om werkervaring op te doen;
  • Een fonds om bij te dragen aan het schoolgeld voor ouders/familie die dat niet zelf kunnen betalen.

Bijscholingstraject voor paramedici

In samenwerking met een fysiotherapeut worden de paramedici die werkzaam zijn in het centrum bijgeschoold. Stichting Nazorg draagt bij aan dit project.

Hulpmiddelen voor Independent Living

Doelstellingen van het project zijn de aanschaf van twaalf rolstoelen van goede kwaliteit voor de rolstoelafhankelijke leerlingen, zodat zij beter kunnen werken en leren. Een kind met een slechte zithouding kan zich niet concentreren en wordt op den duur gekweld door pijn. En de woonunits voorzien van hulpmiddelen zoals steunen in toiletten en in bad, toiletstoelen en aangepast bestek, zodat de kinderen meer zelfstandigheid kunnen vergaren in de dagelijkse activiteiten zoals zelfverzorging, naar het toilet gaan en eten.

De gewenste rolstoelen zijn aanwezig in Bulawayo bij LoReWo, de Local Rehabilitation Workshop. Dit is een initiatief van de Verenigde Naties. LoReWo krijgt om de drie maanden een container binnen met rolstoelen uit Noorwegen. Deze rolstoelen zijn tweedehands, maar doorgaans slechts één jaar gebruikt omdat de ziekenfondsen in Noorwegen elk jaar een nieuwe rolstoel vergoeden. Ze worden indien nodig opgeknapt door de lokale (lichamelijk gehandicapte) werknemers van LoReWo en verkocht. Dikwijls krijgt LoReWo ook kinderrolstoelen.

 

 

Ga naar navigatie