Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

ANBI registratie

Stichting Jabulani Kids Zimbabwe beschikt sinds 01-08-2008 over een ANBI registratie.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Welke voordelen biedt een ANBI registratie u?:

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie ook: Giften

 

U kunt onze ANBI registratie nazoeken op de site van de belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/giften/anbi_zoeken/

Vul de volledige naam van de Stichting in: Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

 

 

Ga naar navigatie